Sản xuất hóa chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh có những hoạt động nào?

Ngày hỏi:13/09/2018

Cho tôi hỏi sản xuất hóa chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh gồm những hoạt động nào? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Thiên Trang - Cần Thơ

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhóm ngành sản xuất hóa chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh gồm những hoạt động được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, theo đó:

   201: Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

   Nhóm này gồm: Sản xuất các sản phẩm hoá chất cơ bản, phân bón và các hợp chất ni tơ cũng như nhựa, cao su tổng hợp dạng nguyên sinh.

   2011: Sản xuất hoá chất cơ bản

   Nhóm này gồm: Sản xuất hóa chất sử dụng các quy trình cơ bản, như: phản ứng chưng cất và nhiệt cracking. Sản lượng của các quy trình này thường được tạo ra bởi các nguyên tố hóa học khác nhau hoặc bởi các hợp chất hóa học được xác định rõ tính chất hóa học riêng biệt.

   20111: Sản xuất khí công nghiệp

   Nhóm này gồm:

   - Sản xuất khí y học và công nghiệp vô cơ dạng lỏng hoặc nén:

   + Khí cơ bản,

   + Không khí nén hoặc lỏng,

   + Khí làm lạnh,

   + Khí công nghiệp hỗn hợp,

   + Khí trơ như các bon đi ôxít,

   + Khí phân lập.

   20112: Sản xuất chất nhuộm và chất màu

   Nhóm này bao gồm:

   - Sản xuất thuốc nhuộm, chất nhuộm từ bất kì nguồn nào dưới dạng cơ bản hoặc cô đặc.

   Nhóm này cũng gồm:

   - Sản xuất các sản phẩm cùng loại sử dụng như chất làm sáng huỳnh quang

   20113: Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác

   Nhóm này bao gồm:

   + Sản xuất các nguyên tố hoá học;

   + Sản xuất axít vô cơ trừ axít nitơríc;

   + Sản xuất chất kiềm, dung dịch kiềm và các chất bazơ vô cơ khác trừ amoniac;

   + Sản xuất nước chưng cất;

   + Sản xuất các hợp chất vô cơ khác.

   Nhóm này cũng gồm:

   - Làm giàu quặng Uranium và Thorium;

   20114: Sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản khác

   Nhóm này bao gồm:

   + Axylic hidrocacbon, bão hoà hoặc chưa bão hoà,

   + Xylic hidrocacbon, bão hoà hoặc chưa bão hoà,

   + Rượu axylic và xylic,

   + Axit cacbonxylic đơn hoặc đa phân tử, bao gồm axit axetic,

   + Các hợp chất chứa oxy khác bao gồm andehyt, xeton, quặng quino và hợp chất ôxi đa chức hoặc lưỡng chức,

   + Glyxerin tổng hợp,

   + Hợp chất hữu cơ chứa ni tơ, bao gồm amin,

   + Sự lên men đường, ngũ cốc hoặc những thứ tương tự để sản xuất ra rượu cồn và este,

   + Các hợp chất hữu cơ khác.

   20119: Sản xuất hóa chất cơ bản khác

   Nhóm này bao gồm:

   - Nung quặng sun-pít-sắt;

   - Lưu huỳnh các loại, trừ lưu huỳnh thăng hoa, lưu huỳnh kết tủa và lưu huỳnh dạng keo;

   - Sản xuất than củi từ các loại cây, gỗ (trừ hoạt động đốt than thủ công trong rừng),

   - Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao và các sản phẩm tương tự.

   Loại trừ:

   - Chiết xuất etan, metan, butan, propan được phân vào nhóm 06200 (Khai thác khí đốt tự nhiên);

   - Sản xuất ga nhiên liệu như etan, butan hoặc propan trong nhà máy lọc dầu mỏ được phân vào nhóm 19200 (Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế);

   - Sản xuất phân đạm và hợp chất ni tơ được phân vào nhóm 20120 (Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ);

   - Sản xuất amoni được phân vào nhóm 20120 (Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ);

   - Sản xuất amoni clorua được phân vào nhóm 20120 (Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ);

   - Sản xuất ni tơ và kali nitơrát được phân vào nhóm 20120 (Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ);

   - Sản xuất amoni cacbonat được phân vào nhóm 20120 (Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ);

   - Sản xuất nhựa nguyên sinh được phân vào nhóm 2013 (Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh);

   - Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh được phân vào nhóm 2013 (Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh);

   - Sản xuất thuốc nhuộm được phân vào nhóm 2022 (Sản xuất sơn, vecni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và matít);

   - Sản xuất glyxerin thô được phân vào nhóm 2023 (Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh);

   - Sản xuất tinh dầu tự nhiên được phân vào nhóm 20290 (Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu);

   - Sản xuất nước chưng cất được phân vào nhóm 20290 (Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu);

   - Sản xuất salixilic và ô-axít axetyl salicilic được phân vào nhóm 2100 (Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu).

   2012 - 20120: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

   Nhóm này gồm:

   - Sản xuất phân bón như:

   + Phân đạm ni tơ nguyên chất hoặc hỗn hợp, phân lân hoặc phân kali,

   + Phân urê, phân lân thô tự nhiên và muối kali thô tự nhiên.

   - Sản xuất sản phẩm có chứa ni tơ như:

   + Axit nitơric và sunphua nitơric, amoni, amoni clorua, amoni cacbonat, kali nitơrat.

   Nhóm này cũng gồm:

   - Sản xuất đất có than bùn làm thành phần chính;

   - Sản xuất đất là hỗn hợp của đất tự nhiên, cát, cao lanh và khoáng;

   - Sản xuất than tổ ong;

   - Sản xuất than trấu, than thiêu kết.

   Loại trừ:

   - Khai thác phân chim được phân vào nhóm 08910 (Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón);

   - Sản xuất sản phẩm hoá học nông nghiệp, như thuốc trừ sâu được phân vào nhóm 20210 (Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp);

   - Sản xuất phân trộn được phân vào nhóm 38210 (Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại).

   2013: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

   Nhóm này gồm: Sản xuất nhựa thông, nguyên liệu nhựa và chất đàn hồi nhựa dẻo không lưu hóa nhiệt, chất hỗn hợp và nhựa thông pha trộn theo phương pháp thông thường cũng như sản xuất nhựa thông tổng hợp không theo định dạng.

   Loại trừ:

   - Sản xuất tơ và sợi nhân tạo và tổng hợp được phân vào nhóm 20300 (Sản xuất sợi nhân tạo);

   - Nghiền các sản phẩm plastic được phân vào nhóm 3830 (Tái chế phế liệu).

   20131: Sản xuất plastic nguyên sinh

   Nhóm này gồm:

   - Sản xuất plastic dạng nguyên sinh:

   + Polyme, bao gồm polyme tổng hợp từ etylen, propylen, xtiren, vinyl clorua, vinyl axetat và axit acrilic,

   + Polyamit,

   + Nhựa thông epoxit, phenolic và pôliurêtan,

   + Alkil, nhựa thông pôliexte và pôliexte,

   + Silicon,

   + Chất thay đổi ion trên polyme.

   20132: Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

   Nhóm này gồm:

   - Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh:

   + Cao su tổng hợp,

   + Cao su nhân tạo,

   - Sản xuất hỗn hợp cao su tổng hợp và cao su thiên nhiên hoặc keo dính giống cao su (ví dụ nhựa lấy ở cây dùng làm chất cách điện).

   Nhóm này cũng gồm: Sản xuất xenlulo và các dẫn xuất hoá học của chúng.

   Trên đây là tư vấn về các hoạt động của nhóm ngành sản xuất hóa chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh. Để nắm thêm thông tin các ngành nghề kinh doanh khác, vui lòng tham khảo tại bài viết: Tổng hợp mã ngành nghề kinh doanh mới nhất.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn