Sổ đăng ký cổ đông có bắt buộc phải lưu trữ ở trụ sở công ty không?

Sang 2021 em và 1 số người bạn dự định thành lập 1 công ty cổ phần, em đang tìm hiểu về vấn đề lưu trữ các tài liệu của công ty. Xin hỏi đối với sổ đăng ký cổ đông, thì bắt buộc phải lưu trữ ở trụ sở công ty hay sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 11 Luật Doanh nghiệp 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định về các tài liệu được lưu trữ như sau:

   - Tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây:

   + Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông;

   + Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; giấy phép và giấy chứng nhận khác;

   + Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty;

   ....

   - Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, sổ đăng ký cổ đông được lưu trữ tại trụ sở chính công ty hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT