Sổ đăng ký cổ đông của công ty cổ phần phải có các nội dung nào?

Ngày hỏi:17/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Huy Thanh, tìm hiểu quy định về công ty cổ phần, có thắc mắc sau tôi mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Sổ đăng ký cổ đông của công ty cổ phần phải có các nội dung nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sổ đăng ký cổ đông của công ty cổ phần phải có các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

   - Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

   - Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

   - Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

   - Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

   - Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn