Sổ đăng ký thành viên có những nội dung gì? Tại sao công ty TNHH lại phải lập sổ đăng ký thành viên?

Ngày hỏi:25/12/2013
Sổ đăng ký thành viên có những nội dung gì? Tại sao công ty TNHH lại phải lập sổ đăng ký thành viên?

  Nội dung này được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tư vấn như sau:

  • Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chính sau:

   Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

   Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức;

   Giá trị góp vốn tại thời điểm góp vốn và phần vốn góp của từng thành viên; thời điểm góp vốn; loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn;

   Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;

   Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.

   Giám sát việc góp vốn vào công ty là một nhu cầu không chỉ của các thành viên công ty mà cả các bên có liên quan, bao gồm cơ quan nhà nước. Ngoài giấy chứng nhận phần góp vốn thì sổ đăng ký thành viên là một hồ sơ cần thiết của công ty, phải được lưu giữ tại trụ sở của công ty. Nhờ có sổ này mà cơ quan ĐKKD và các cơ quan quản lý nhà nước khác (cơ quan thuế, cơ quan thanh tra…) có được những thông tin cần thiết để thực hiện được nội dung quản lý nhà nước. Sổ đăng ký tổ chức giúp các thành viên khác của công ty giám sát việc góp vốn của các thành viên, kể cả các thành viên gia nhập sau này. Các thành viên có thể sử dụng thông tin đó để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình.


  Nguồn:

  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn