Sở hữu 01 cổ phần, cổ đông vẫn có quyền biểu quyết?

Ngày hỏi:21/05/2019

Xin cho hỏi: Trường hợp tôi hiện có năm 01 cổ phần của một công ty cổ phần có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy, tôi có đủ tư cách để tham dự cũng như biểu quyết tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông công ty hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sở hữu 01 cổ phần, cổ đông vẫn có quyền biểu quyết?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ một số trường hợp đặc biệt theo luật định.

   Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

   - Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

   - Cổ phần ưu đãi cổ tức;

   - Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

   - Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

   Mặt khác, theo ghi nhận của chúng tôi theo quy định của pháp luật tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì trong doanh nghiệp cổ phần, chỉ có cổ phần phổ thông với cổ phần ưu đãi biểu quyết mới có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì có thể thấy một tổ chức hay cá nhân có sở hữu cổ phần phổ thông của công ty cổ phần thì được xác định là cổ đông phổ thông của công ty cổ phần đó.

   Đồng nghĩa, một tổ chức hay cá nhân chỉ sở hữu 01 cổ phần phổ thông của công ty thì vẫn là cổ đông phổ thông của công ty đó.

   Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông được thực hiện theo quy định tại Điều 114 và Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trong đó, theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần có quyền tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

   Như vậy: Từ các dẫn chứng trên đây thì có thể thấy mỗi cổ đông dù chỉ sở hữu 01 cổ phần phổ thông hay 01 cổ phần ưu đãi biểu quyết của công ty cổ phần thì cũng có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần đó.

   Do đó: Đối với trường hợp mà bạn đang thắc mắc thì cần phải xác định được 01 cổ phần mà bạn đang năm giữ thuộc loại cổ phần nào, thì mới có thể xác định được bạn có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của công ty hay không:

   - Trường hợp 01 cổ phần mà bạn đang năm giữ là cổ phần phổ thông hoặc cổ phần ưu đãi biểu quyết thì bạn có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của công ty.

   - Ngước lại, nếu trường hợp 01 cổ phần mà bạn đang năm giữ là cổ phần phổ thông hoặc cổ phần ưu đãi biểu quyết mà là cổ phần ưu đãi cổ tức hoặc cổ phần hưu đãi hoàn lại thì bạn không có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của công ty.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn