Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty cổ phần

Ngày hỏi:22/12/2014

Công ty có 3 cổ đông sáng lập. Trong 3 năm đầu 1 cổ đông đã chuyển nhượng cổ phần cho một ng khác đã thay đổi đkkd tại Sở KH&ĐT, sau 3 năm lại có chuyển nhượng thì cty phải làm thủ tục gì? Có phải thay đổi điều lệ, nếu có thì có cần thông báo lên sở KH&ĐT không? Thủ tục cụ thể thế nào ạ? Trường hợp cty sửa đổi, bổ sung các điều khoản khác thì phải làm như thế nào?

  Nội dung này được Luật sư Ngô Thế Thêm, VPLS Doanh Gia, Hà Nội tư vấn như sau:

  • Bạn vẫn phải hoàn thành các thủ tục đăng ký chuyển nhượng cổ phần của cổ đông ban đầu và cổ đông tiếp theo, lập sổ đăng ký cổ đông cho các lần đó.

   Về thủ tục phải họp đại hội đồng cổ đông, có biên bản và quyết định về việc thay đổi cũng như sửa đổi, bổ sung điều lệ. Có biên bản họp. Việc chuyển nhượng cổ phần phải có hợp đồng chuyển nhượng và bản thanh lý để chứng minh đã hoàn thành các công việc chuyển nhượng.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn