Tài khoản 291 – Nợ cho vay được khoanh áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:07/03/2019

Theo tôi được biết Tổ chức tài chính vi mô là một tổ chức chuyên cung cấp những dịch vụ tài chính vi mô, bao gồm có các khoản vay, tiết kiệm, và có thể là cả bảo hiểm vi mô tới những người nghèo. Được biết vừa có quy định về hệ thống tài khoản kế toán của tổ chức tài chính vi mô, anh chị cho tôi hỏi Tài khoản 291 – Nợ cho vay được khoanh áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 291 – Nợ cho vay được khoanh áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   - Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền TCVM cho các khách hàng vay đã quá hạn trả và đã được chấp thuận khoanh nợ cho các khoản nợ quá hạn này không phải trả lãi để chờ xử lý.

   - TCVM mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng có nợ cho vay được khoanh.

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   Số nợ gốc cho vay đã được khoanh.

   Bên Có:

   - Số tiền thu hồi từ các khách hàng trả nợ.

   - Số tiền được chấp thuận cho xử lý.

   Số dư Nợ:

   Phản ánh số nợ gốc cho vay đã được khoanh tại thời điểm báo cáo.

   Trên đây là quy định về Tài khoản 291 – Nợ cho vay được khoanh áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn