Tài khoản 299 – Dự phòng rủi ro cho vay áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:07/03/2019

Được biết vừa có quy định về hệ thống tài khoản kế toán của tổ chức tài chính vi mô, anh chị cho tôi hỏi Tài khoản 299 – Dự phòng rủi ro cho vay áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Thanh Phương - Bình Thuận

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tài khoản 299 – Dự phòng rủi ro cho vay áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 299 – Dự phòng rủi ro cho vay áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   - Tài khoản này dùng để phản ánh việc TCVM lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng rủi ro đối với các khoản cho vay.

   - Để xử lý những tổn thất do các rủi ro có thể xảy ra khi cho vay, hạn chế những đột biến về kết quả kinh doanh trong kỳ kế toán, TCVM phải trích lập dự phòng đối với các khoản cho vay tính vào chi phí.

   - Việc trích lập, hoàn nhập dự phòng rủi ro cho vay và việc xử lý xoá nợ khó đòi phải theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc lập hoặc hoàn nhập dự phòng rủi ro cho vay được thực hiện tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   - Sử dụng dự phòng để xử lý các rủi ro tín dụng.

   - Hoàn nhập số chênh lệch thừa dự phòng đã lập theo quy định.

   Bên Có:

   Số dự phòng được trích lập tính vào chi phí.

   Số dư Có:

   Số dự phòng rủi ro cho vay hiện có cuối kỳ..

   Trên đây là quy định về Tài khoản 299 – Dự phòng rủi ro cho vay áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn