Tài khoản 491 - Lãi và phí phải trả áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:15/03/2019

Xin chào, được biết Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nguyên tắc kế toán và kết cấu tài khoản 491 - Lãi và phí phải trả áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tài khoản 491 - Lãi và phí phải trả áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 39 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 491 - Lãi và phí phải trả áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   - Tài khoản này dùng để phản ánh số lãi và phí phải trả của TCVM, bao gồm: lãi tiền vay, lãi tiền gửi phải trả cho khách hàng đang gửi tiền tại TCVM, lãi phải trả tính trên số vốn ủy thác cho vay, phí ủy thác phải trả cho bên nhận ủy thác; các khoản phí phải trả khi TCVM sử dụng các sản phẩm, dịch vụ từ các nhà cung cấp,..

   - Lãi phải trả được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

   - Lãi và phí phải trả thể hiện số lãi tính dồn tích mà TCVM đã hạch toán vào chi phí nhưng chưa chi trả cho khách hàng.

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   - Số lãi và phí TCVM đã trả;

   - Số lãi tiền vay, tiền gửi TCVM đã trả;

   - Số phí TCVM đã trả cho các nhà cung cấp.

   Bên Có:

   - Số lãi và phí TCVM phải trả;

   - Số lãi tiền vay, tiền gửi TCVM phải trả;

   - Số phí TCVM phải trả cho các nhà cung cấp.

   Số dư Có:

   Phản ánh số lãi và phí còn phải trả của TCVM tại thời điểm báo cáo.

   Trên đây là quy định về Tài khoản 491 - Lãi và phí phải trả áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn