Tài khoản 519 - Các khoản thanh toán nội bộ áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:15/03/2019

Xin chào Ban biên tập, được biết Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nguyên tắc kế toán và kết cấu Tài khoản 519 - Các khoản thanh toán nội b được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 40 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 519 - Các khoản thanh toán nội bộ áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   - Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán trong nội bộ TCVM như: Số vốn điều chuyển đi đến giữa Hội sở chính của TCVM với các đơn vị trực thuộc; Các khoản thu hộ, chi hộ hoặc thanh toán khác giữa các đơn vị trong cùng hệ thống TCVM phát sinh trong quá trình giao dịch.

   - Tài khoản 519 - "Các khoản thanh toán nội bộ" được hạch toán chi tiết cho từng đơn vị trực thuộc, trong đó được theo dõi theo từng khoản phải nộp, phải trả.

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   - Số vốn điều chuyển đi;

   - Số tiền đã trả cho đơn vị trực thuộc;

   - Số tiền đơn vị trực thuộc đã nộp TCVM;

   - Số tiền đã trả các khoản mà các đơn vị trực thuộc chi hộ;

   - Số tiền thu hộ các đơn vị trực thuộc nội bộ.

   Bên Có:

   - Số vốn điều chuyển đến;

   - Số tiền đơn vị trực thuộc phải nộp TCVM;

   - Số tiền phải trả cho đơn vị trực thuộc ;

   - Số tiền phải trả cho các đơn vị trực thuộc khác trong nội bộ về các khoản đã được đơn vị trực thuộc khác chi hộ;

   - Các khoản thu hộ đơn vị trực thuộc khác.

   Số dư bên Nợ:

   - Chênh lệch số vốn điều đi lớn hơn số vốn điều chuyển đến;

   - Số tiền đã trả cho các đơn vị trực thuộc trong nội bộ TVCM nhiều hơn số phải trả, phải nộp.

   Số dư bên Có:

   - Chênh lệch số vốn điều chuyển đến lớn hơn số vốn điều chuyển đi;

   - Số tiền còn phải trả, phải nộp các đơn vị trực thuộc trong nội bộ TCVM.

   Trên đây là quy định về Tài khoản 519 - Các khoản thanh toán nội bộ áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn