Tài khoản 631 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:18/03/2019

Xin chào ban biên tập, Theo thông tin tôi được biết là Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản về chế độ kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì Tài khoản 631 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 45 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 631 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   - Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó ở TCVM.

   - TCVM chỉ được phép đánh giá lại tài sản theo giá trị thị trường trong trường hợp Chuẩn mực kế toán Việt Nam hoặc cơ chế tài chính cho phép hoặc khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

   - TCVM mở tài khoản chi tiết theo từng tài sản đánh giá lại.

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ :

   - Số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản;

   - Xử lý số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản.

   Bên Có:

   - Số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản;

   - Xử lý số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản.

   Tài khoản 631 có thể có Số dư bên Nợ hoặc Số dư bên Có.

   Số dư bên Nợ :

   Phản ảnh số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản chưa được xử lý.

   Số dư bên Có :

   Phản ảnh số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản chưa được xử lý.

   Trên đây là quy định về Tài khoản 631 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ kế toán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn