Tài khoản 841 - Chi hoạt động khác áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:22/03/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định chế độ kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 841 - Chi hoạt động khác áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 57 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 841 - Chi hoạt động khác áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán:

   Tài khoản này phản ánh các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động khác của TCVM, như: Chi về nghiệp vụ mua bán nợ, lỗ tỷ giá hối đoái, chi hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

   2. Kết cấu và nội dung:

   Bên Nợ:

   Các chi phí hoạt động khác phát sinh trong kỳ.

   Bên Có:

   - Các khoản ghi giảm chi phí hoạt động khác;

   - Kết chuyển chi phí hoạt động khác vào bên Nợ TK 001 - “Xác định kết quả kinh doanh”.

   Tài khoản 841 không có số dư cuối kỳ.

   Trên đây là quy định về nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 841 - Chi hoạt động khác áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn