Tài khoản 992 - Tài sản khác giữ hộ của tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:25/03/2019

Xin chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về chế độ kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Tài khoản 992 - Tài sản khác giữ hộ ap dụng cho tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

    Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

    • Tài khoản 992 - Tài sản khác giữ hộ của tổ chức tài chính vi mô
      (ảnh minh họa)
    • Theo quy định tại Điều 69 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 992 - Tài sản khác giữ hộ của tổ chức tài chính vi mô như sau:

      1. Nguyên tắc kế toán

      - Tài khoản này dùng để phản ánh các tài sản của các đơn vị khác giao cho TCVM giữ hộ theo chế độ quy định. Giá trị của tài sản giữ hộ được hạch toán theo giá thực tế của hiện vật, nếu chưa có giá thì tạm xác định giá để hạch toán.

      - TCVM mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị có tài sản nhờ giữ hộ. Ngoài sổ tài khoản chi tiết, TCVM lưu biên bản giao nhận tài sản giữ hộ để theo dõi hiện vật.

      2. Kết cấu và nội dung phản ánh

      Bên Nợ: Giá trị tài sản nhận giữ hộ.

      Bên Có: Giá trị tài sản trả lại cho người gửi.

      Số dư bên Nợ: Phản ánh giá trị tài sản TCVM đang giữ hộ khách hàng tại thời điểm báo cáo.

      Trên đây là quy định về Tài khoản 992 - Tài sản khác giữ hộ của tổ chức tài chính vi mô.

      Trân trọng!


    Nguồn:

    THƯ KÝ LUẬT
    Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    Chế độ kế toán
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn