Tài liệu kèm theo chứng từ kế toán được sử dụng để ghi vào sổ kế toán có bắt buộc phải dịch ra Tiếng Việt không?

Ngày hỏi:01/11/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Các chứng từ kế toán được sử dụng để ghi vào sổ kế toán thì buộc phải dịch qua Tiếng Việt. Vậy cho hỏi, đối với các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán thì có phải dịch sang Tiếng Việt luôn không ạ? Mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tài liệu kèm theo chứng từ kế toán được sử dụng để ghi vào sổ kế toán có bắt buộc phải dịch ra Tiếng Việt không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có quy định:

   Điều 120. Dịch chứng từ kế toán ra tiếng Việt

   1. Các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài, khi sử dụng để ghi sổ kế toán ở Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt. Những chứng từ ít phát sinh hoặc nhiều lần phát sinh nhưng có nội dung không giống nhau thì phải dịch toàn bộ nội dung chứng từ kế toán. Những chứng từ phát sinh nhiều lần, có nội dung giống nhau thì bản đầu phải dịch toàn bộ, từ bản thứ hai trở đi chỉ dịch những nội dung chủ yếu như: Tên chứng từ, tên đơn vị và cá nhân lập, tên đơn vị và cá nhân nhận, nội dung kinh tế của chứng từ, chức danh của người ký trên chứng từ... Người dịch phải ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về nội dung dịch ra tiếng Việt. Bản chứng từ dịch ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài.

   2. Các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán như các loại hợp đồng, hồ sơ kèm theo chứng từ thanh toán, hồ sơ dự án đầu tư, báo cáo quyết toán và các tài liệu liên quan khác không phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   => Như vậy, theo quy định trên thì các chứng từ kế toán được ghi bằng tiếng nước ngoài bắt buộc đều phải dịch qua Tiếng Việt. Còn đối với các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán thì không bắt buộc trừ trường hợp có yêu cầu từ cơ quan nhà nước.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn