Tài sản cố định (2)

Ngày hỏi:12/03/2013
Kính thưa Cục thuế Bình Phước, Mong Cục thuế giải đáp giúp Tôi câu hỏi này: Theo thông tư 45-2013/BTC ngày 25/4/2013 quy định thì nguyên giá TSCD phải từ 30 triệu đồng trở lên, đối với TSCD còn khấu hao nhưng không đủ điều kiện về nguyên giá trên thì được phân bổ dần chi phí sx kd, Còn những TSCD đã hết khấu hao nhưng nguyên giá dưới 30 triệu thì xử lý như thế nào ạ?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 1; khoản 11 Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn chê độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, quy định.

   “Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:

   1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

   - TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh”.

   “11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Không có quy định nào “TSCĐ đã hết khấu hao nhưngnguyên giá dưới 30 triệu”. Bạn nên xem lại và một số vấn đề trao đổi cùng bạn.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn