Tài sản cố định góp vốn có được trích khấu hao không?

Ngày hỏi:21/01/2009
Tài sản cố định góp vốn có được trích khấu hao không ? Hai cổ đông thành lập công ty cổ phần góp vốn bằng ôtô có được trích khấu hao không?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi số 14/2008/QH 12 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định tài sản cố định được trích khấu hao cần đảm bảo các quy định sau: Tài sản cố định phải sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

   Tài sản cố định phải có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).

   Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành.

   Đối với Tài sản cố định góp vốn phải đuợc đánh giá lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản cố định này được tính khấu hao vào chi phí được trừ theo nguyên giá đánh giá lại.

   Như vậy, trường hợp góp vốn bằng Tài sản trước hết hội đồng quản trị công ty phải đánh giá lại tài sản trước khi góp vốn theo quy định; chuyển tài sản thuộc quyền sở hữu của công ty được góp vốn (Nếu góp vốn bằng ô tô phải đăng ký quyền sở hữu của công ty); Tài sản góp vốn phải tham gia vào hoạt động SX-KD, đồng thời phải được theo dõi, quản lý trên sổ sách kế toán của đơn vị mới được trích khấu hao

   Nguồn: hanoi.gdt.gov.vn


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn