Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán gồm những gì?

Ngày hỏi:20/12/2018

Tôi đang tìm hiểu về việc phá sản của doanh nghiệp và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán gồm những gì? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 64 Luật Phá sản 2014 thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán bao gồm:

   - Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán gồm:

   + Tài sản và quyền tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã có tại thời điểm Tòa án nhân dân quyết định mở thủ tục phá sản;

   + Tài sản và quyền tài sản có được sau ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản;

   + Giá trị của tài sản bảo đảm vượt quá khoản nợ có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải thanh toán cho chủ nợ có bảo đảm;

   + Giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp, hợp tác xã được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai;

   + Tài sản thu hồi từ hành vi cất giấu, tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

   + Tài sản và quyền tài sản có được do thu hồi từ giao dịch vô hiệu;

   + Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

   - Tài sản của doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh mất khả năng thanh toán gồm:

   + Các tài sản như trên;

   + Tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh không trực tiếp dùng vào hoạt động kinh doanh; trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh có tài sản thuộc sở hữu chung thì phần tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đó được chia theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của pháp luật có liên quan.

   Ngoài ra, cần lưu ý với trường hợp hợp tác xã bị tuyên bố phá sản thì việc xử lý tài sản không chia được thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp tác xã.

   Trên đây là nội dung trả lời về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Phá sản 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn