Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán khi giải quyết phá sản

Ngày hỏi:15/11/2016

Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán khi giải quyết phá sản được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Đây là câu hỏi mà em rất mong nhận được sự tư vấn từ các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin chân thành cảm ơn. Em là Nguyễn Việt Hương (email: huon***gmail.com, 20 tuổi). Em đang là sinh viên năm nhất ngành luật.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán khi giải quyết phá sản đã được quy định cụ thể tại Điều 64 Luật Phá sản 2014.

  Theo đó, tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán khi giải quyết phá sản được quy định như sau:

  1. Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán gồm:

  a) Tài sản và quyền tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã có tại thời điểm Tòa án nhân dân quyết định mở thủ tục phá sản;

  b) Tài sản và quyền tài sản có được sau ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản;

  c) Giá trị của tài sản bảo đảm vượt quá khoản nợ có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải thanh toán cho chủ nợ có bảo đảm;

  d) Giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp, hợp tác xã được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai;

  đ) Tài sản thu hồi từ hành vi cất giấu, tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

  e) Tài sản và quyền tài sản có được do thu hồi từ giao dịch vô hiệu;

  g) Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

  2. Tài sản của doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh mất khả năng thanh toán gồm:

  a) Tài sản quy định tại khoản 1 Điều này;

  b) Tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh không trực tiếp dùng vào hoạt động kinh doanh; trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh có tài sản thuộc sở hữu chung thì phần tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đó được chia theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của pháp luật có liên quan.

  3. Trường hợp hợp tác xã bị tuyên bố phá sản thì việc xử lý tài sản không chia được thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp tác xã.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán khi giải quyết phá sản. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phá sản 2014.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn