Tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hình thành từ những nguồn nào?

Ngày hỏi:20/12/2018

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hình thành từ những nguồn nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 1Luật hợp tác xã 2012-23/2012/QH13 thì tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hình thành từ những nguồn sau đây:

   - Vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên;

   - Vốn huy động của thành viên, hợp tác xã thành viên và vốn huy động khác;

   - Vốn, tài sản được hình thành trong quá trình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

   - Khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước và khoản được tặng, cho khác.

   Bên cạnh đó, tại Điều này còn có quy định về tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm:

   - Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất;

   - Khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước; khoản được tặng, chữ theo thỏa thuận là tài sản không chia;

   - Phần trích lại từ quỹ đầu tư phát triển hằng năm được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia;

   - Vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia.

   Trên đây là nội dung trả lời về các nguồn hình thành lên tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn