Tài sản của thành viên hợp danh có phải là tài sản của công ty không?

Ngày hỏi:21/12/2018

Tôi hiện đang là thành viên hợp danh của một công ty hợp danh. Theo quy định thì tôi phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Vậy tài sản của tôi có phải là tài sản của công ty hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tài sản của thành viên hợp danh có phải là tài sản của công ty không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Trong đó, công ty hợp danh phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi chung là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 173 Luật Doanh nghiệp 2014 thì thành viên hợp danh phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết.

   Tuy nhiên, Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 172 Luật Doanh nghiệp 2014 thì thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

   Tại Điều 174 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   "Điều 174. Tài sản của công ty hợp danh

   Tài sản của công ty hợp danh bao gồm:

   1. Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty;

   2. Tài sản tạo lập được mang tên công ty;

   3. Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ các hoạt động kinh doanh của công ty do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện;

   4. Các tài sản khác theo quy định của pháp luật."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì mặt dù thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Nhưng tài sản của thành viên hợp danh không phải là tài sản của công ty, mà trong đó chỉ có phần tài sản là tài sản góp vốn của thành viên hợp danh đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty thì mới được xác định là tài sản của công ty.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn là thành viên hợp danh của một công ty hợp danh, nhưng tài sản của bạn không phải là tài sản của công ty.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn