Tạm dừng kinh doanh không trọn năm có phải nộp hồ sơ quyết toán thuế không?

Ngày hỏi:27/09/2019

Doanh nghiệp tôi tạm ngừng hoạt động trong thời gian 9 tháng do hoạt động sản xuất bị trì trệ. Theo tôi được biết nếu như tạm ngừng kinh doanh thì không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp công ty tôi Tạm dừng kinh doanh không trọn năm có phải nộp hồ sơ quyết toán thuế không? Xin tư vấn giúp

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tạm dừng kinh doanh không trọn năm có phải nộp hồ sơ quyết toán thuế không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP thì:

   “đ) Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

   đ.1) Đối với người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đã đăng ký theo quy định.

   Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế đăng ký tạm ngừng kinh doanh, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước của người nộp thuế chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ cơ quan đăng ký kinh doanh."

   Theo quy định trên thì trường hợp công ty bạn tạm ngừng kinh doanh 09 tháng (không trọn năm dương lịch) hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn