Tạm ngừng kinh doanh bao lâu sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Ngày hỏi:05/08/2021

Xin hỏi trường hợp thông thường khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh thời gian bao lâu thì sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tạm ngừng kinh doanh bao lâu sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 75 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

   Trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không được chấp thuận thì Phòng Đăng ký kinh doanh ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Như vậy, tạm ngừng 01 năm và sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không được chấp thuận thì Phòng Đăng ký kinh doanh ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn