Tần suất đo đạc và lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp?

Ngày hỏi:30/12/2015
Quy định của tỉnh như thế nào về tần suất đo đạc và lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Cám ơn Ông đã quan tâm đến vấn đề này, vấn đề ông hỏi ông không nói rõ doanh nghiệp của ông thuộc dạng dự án phải "lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường hay Kế hoạch bảo vệ môi trường" nên chúng tôi không trả lời cụ thể được, chúng tôi xin trả lời ông như sau:

   Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam, tại Khoản 2 Điều 19 quy định “Các cơ sở kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có dự án quy mô báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết có trách nhiệm tổ chức quan trắc phát thải định kỳ với tần suất 03 tháng/lần. Các đối tượng thuộc quy mô kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản phải quan trắc phát thải tối thiểu 06 tháng/lần. Đối với các dự án có liên quan đến nguồn phóng xạ ngoài việc quan trắc các thành phần môi trường theo quy định, định kỳ quan trắc môi trường xung quanh 06 tháng/lần”.

   Như vậy, tùy vào quy mô công suất, đối tượng của dự án mà tần suất giám sát đo đạc và lập báo cáo giám sát môi trường thực hiện 03 tháng /lần hoặc 06 tháng/ lần theo quy định đã được ban hành.

   Yêu cầu cơ sở khi thực hiện quan trắc môi trường có trách nhiệm thông báo cụ thể chương trình, kế hoạch, thời gian quan trắc cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của tỉnh, hoặc huyện để kiểm tra, giám sát đồng thời lập báo cáo quan trắc môi trường và gửi về cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

   Nếu có vấn đề nào chưa rõ đề nghị Ông liên hệ về Chi cục BVMT - SĐT: 03513680840 hoặc 0913073358 để được giải đáp


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn