Tăng tài sản cố định doanh nghiệp có phải đăng ký?

Ngày hỏi:17/07/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Trong năm tài chính doanh nghiệp phát sinh tăng TSCĐ thì doanh nghiệp có cần phải mỗi lần phát sinh 01 tài sản nào thì phải đăng ký tài sản đó không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định về phương pháp trích khấu hao tài sản cố định như sau:

   3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

   => Như vậy, theo quy định trên thì nếu trong năm doanh nghiệp có phát sinh tăng TSCĐ thì doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian khấu hao TSCĐ và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi bắt đầu thực hiện.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn