Tên hợp tác xã có được viết bằng tiếng nước ngoài không?

Ngày hỏi:16/08/2021

Liên quan đến quy định về hợp tác xã thì đối với việc đặt tên cho hợp tác xã có được thể hiện bằng tiếng nước ngoài không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Luật hợp tác xã 2012 quy định về tên, biểu tượng của hợp tác xã như sau:

   Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quyết định tên, biểu tượng của mình nhưng không trái với quy định của pháp luật. Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu và được bắt đầu bằng cụm từ “Hợp tác xã” hoặc “Liên hiệp hợp tác xã”.

   Theo quy định nêu trên thì khi hợp tác xã quyết định tên, biểu tượng của mình không được trái với quy định của pháp luật, đồng thời tên của hợp tác xã bắt buộc phải được viết bằng tiếng Việt.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn