Thẩm phán tham gia giải quyết vụ việc phá sản bị thay đổi khi nào?

Ngày hỏi:22/10/2018

Xin chào Ban biên tập tư vấn pháp luật. Tôi có một thắc mắc sau cần được trả lời: Trong quá trình phân công thẩm phán giải quyết vụ việc phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã thì thẩm phán được phân công giải quyết đơn yêu cầu phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ bị thay đổi trong các trường hợp nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành tại Khoản 1 Điều 31 Luật Phá sản 2014 thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã của người có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã được quy định tại Điều 5 Luật Phá sản 2014 thì Chánh án Tòa án nhân dân phân công một Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán gồm 03 Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

   Tuy nhiên, Thẩm phán đã được Chánh án Tòa án nhân dân phân công giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ bị thay đổi trong một số trường hợp nhất định theo Luật định.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Phá sản 2014 thì Thẩm phán được phân công giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ bị thay đổi trong những trường hợp sau:

   - Đồng thời là người tham gia thủ tục phá sản; người đại diện, người thân thích của người tham gia thủ tục phá sản trong vụ việc phá sản đó;

   - Đã tham gia với tư cách Kiểm sát viên, Quản tài viên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia thủ tục phá sản, người giám định, thẩm định giá, định giá, người phiên dịch trong vụ việc phá sản đó;

   - Cùng trong một Tổ Thẩm phán giải quyết phá sản đó và là người thân thích với nhau;

   - Đã tham gia ra quyết định tuyên bố phá sản đối với vụ việc phá sản đó;

   - Có căn cứ rõ ràng cho rằng Thẩm phán có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

   Việc thay đổi Thẩm phán do Chánh án Tòa án nhân dân quyết định. Trường hợp Thẩm phán phụ trách việc phá sản là Chánh án thì việc thay đổi Thẩm phán do Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp quyết định. Quyết định thay đổi Thẩm phán của Chánh án là quyết định cuối cùng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn