Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Ngày hỏi:06/06/2018

Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Văn Lâm. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Hiện nay, Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận đuợc sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hiện này, nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản được quy định tại Điều 9 Luật phá sản 2014 với nội dung như sau:

   - Xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản trong trường hợp cần thiết.

   - Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

   - Quyết định chỉ định hoặc thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

   - Giám sát hoạt động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

   - Quyết định việc thực hiện kiểm toán doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong trường hợp cần thiết.

   - Quyết định việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán sau khi mở thủ tục phá sản để bảo đảm chi phí phá sản.

   - Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

   - Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền dẫn giải đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.

   - Tổ chức Hội nghị chủ nợ.

   - Quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

   - Quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản.

   - Quyết định tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

   - Áp dụng biện pháp xử phạt hành chính, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật.

   - Tham khảo quyết định giải quyết phá sản trước đó trong vụ việc phá sản tương tự theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.

   - Phải từ chối giải quyết phá sản nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật phá sản 2014.

   - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung trả lời về nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật phá sản 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn