Thẩm quyền chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty TNHH hai thành viên

Ngày hỏi:16/01/2019

Công ty tôi là loại hình Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, do có 1 chi nhánh hiện tại hoạt động không hiệu quả nên chúng tôi dự định chấm dứt hoạt động của chi nhánh này. Cho hỏi: Việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh sẽ do Giám đốc chi nhánh hay Giám đốc Công ty quyết định?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty TNHH hai thành viên
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Theo Khoản 1 Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì:

   Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

   Đối với việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo Thông báo phải có các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp, trong đó quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

   Như vậy, nếu muốn chi nhánh chấm dứt hoạt động thì phải có quyết định của công ty bạn về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đó. Thẩm quyền quyết định cụ thể trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là Hội đồng thành viên. Do đó, Giám đốc chi nhánh hay Giám đốc Công ty đều không có thẩm quyền quyết định việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn