Thẩm quyền chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên?

Ngày hỏi:23/07/2021

Thẩm quyền chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên là do người nào hay cơ quan nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm đ Khoản 2 Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định quyền Hội đồng thành viên như sau:

   Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

   Như vậy, Hội đồng thành viên sẽ có thẩm quyền chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn