Thẩm quyền của Bộ Tài chính trong việc quản lý tài chính của Công ty mẹ Tập đoàn dầu khí Việt Nam

Ngày hỏi:26/05/2017

Thẩm quyền của Bộ Tài chính trong việc quản lý Nhà nước về tài chính đối với Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Lê Văn Hiến, là sinh viên ngành Kế toán, trường đại học Hutech. Em hiện đang học môn học về pháp luật trong hoạt động dầu khí. Trong quá trình tìm hiểu về môn học, em gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Vì vậy, em có vài câu hỏi mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp em. Cụ thể, xin anh/chị Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho em biết thẩm quyền của Bộ Tài chính trong việc quản lý Nhà nước về tài chính đối với Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (trinh**@***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền của Bộ Tài chính trong việc quản lý Nhà nước về tài chính đối với Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam được quy định tại Điều 36 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 06/2015/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cụ thể như sau:

   1. Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc tăng vốn điều lệ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ.

   2. Trình Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

   3. Hướng dẫn việc thực hiện nộp và quyết toán các khoản thu quy định tại Điều 18 Quy chế này.

   4. Phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào Công ty mẹ - Tập đoàn việc thực hiện Nghị định về Quy chế tài chính đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

   5. Phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý của Hội đồng thành viên Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

   6. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ và quy định của pháp luật có liên quan.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thẩm quyền của Bộ Tài chính trong việc quản lý Nhà nước về tài chính đối với Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam . Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 06/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 36 quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ – tập đoàn dầu khí việt nam ban hành kèm theo Nghị định 06/2015/NĐ-CP Tải về
  Thẩm quyền
  Bộ Tài chính
  Công ty mẹ
  Tập đoàn dầu khí
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn