Thẩm quyền, nguyên tắc, căn cứ xác định các tỷ lệ khoản thu nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt

Ngày hỏi:03/08/2019

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt. Anh chị cho tôi hỏi thẩm quyền, nguyên tắc, căn cứ xác định các tỷ lệ khoản thu nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền, nguyên tắc, căn cứ xác định các tỷ lệ khoản thu nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 2 Thông tư 33/2016/TT-NHNN thì thẩm quyền, nguyên tắc, căn cứ xác định các tỷ lệ khoản thu như sau:

   1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định các tỷ lệ khoản thu được quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính.

   2. Việc xác định các tỷ lệ khoản thu thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

   a) Đảm bảo Công ty Quản lý tài sản có đủ nguồn thu bù đắp đầy đủ chi phí hoạt động theo quy định của pháp luật và giảm thiểu chi phí cho tổ chức tín dụng bán nợ;

   b) Thúc đẩy việc xử lý nợ xấu.

   3. Căn cứ để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định các tỷ lệ khoản thu, bao gồm:

   a) Kế hoạch tài chính của năm tài chính xác định các tỷ lệ khoản thu (sau đây gọi là năm tài chính) của Công ty Quản lý tài sản, trong đó bao gồm:

   (i) Kế hoạch về số tiền thu hồi khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua bằng trái phiếu đặc biệt;

   (ii) Kế hoạch về số dư nợ gốc cuối kỳ của khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua bằng trái phiếu đặc biệt được hạch toán nội bảng trên bảng cân đối kế toán của Công ty Quản lý tài sản;

   (iii) Quỹ tiền lương kế hoạch của Công ty Quản lý tài sản.

   b) Kết quả xếp loại doanh nghiệp của năm trước liền kề năm tài chính đối với Công ty Quản lý tài sản.

   Trên đây là quy định về thẩm quyền, nguyên tắc, căn cứ xác định các tỷ lệ khoản thu nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT