Thẩm quyền quyết định dự án đầu tư ra ngoài của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam

Ngày hỏi:01/11/2016

Thẩm quyền quyết định dự án đầu tư ra ngoài của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em hiện đang là sinh viên ngành kinh tế. Em rất có hứng thú với các quy định về Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam, đây là một loại hình còn khá mới mẻ của Việt Nam. Cho em hỏi: Thẩm quyền quyết định dự án đầu tư ra ngoài của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cám ơn! Hoàng Lâm, Kiên Giang (SĐT: 0163***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền quyết định dự án đầu tư ra ngoài của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam được quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 134/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   Thẩm quyền quyết định dự án đầu tư ra ngoài công ty:

   a) Hội đồng thành viên Công ty hoặc Tổng giám đốc theo phân cấp của Hội đồng thành viên quyết định các khoản đầu tư ra ngoài Công ty không quá 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án nhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công;

   b) Đối với khoản đầu tư ra ngoài Công ty có giá trị trên 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định đầu tư, Hội đồng thành viên quyết định sau khi đề nghị và được Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về thẩm quyền quyết định dự án đầu tư ra ngoài của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam, được quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 134/2016/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Mua bán nợ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn