Thẩm quyền quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản, xử lý tài sản cố định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Ngày hỏi:20/06/2017

Thẩm quyền quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản, xử lý tài sản cố định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Phạm Anh Tuấn, hiện tại đang là thành viên góp vốn của một hợp tác xã nông nghiệp. Thời gian vừa qua, để phục vụ nhu cầu cá nhân, tôi đã tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Cho tôi hỏi, việc thanh lý, nhượng bán tài sản, xử lý tài sản cố định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do ai quyết định? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Phạm Anh Tuấn (tuan*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản, xử lý tài sản cố định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư 83/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Cụ thể là:

   Việc thanh lý, nhượng bán tài sản, xử lý tài sản cố định do đại hội thành viên quyết định theo quy định tại các Điều 32, 34 của Luật Hợp tác xã, điều lệ, quy chế quản lý tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các quy định của pháp luật có liên quan.

   Căn cứ quy định mà Ban biên tập Thư Ký Luật đã trích dẫn ở trên thì Đại hội thành viên có thẩm quyền quyết định việc thanh lý, nhượng bán tài sản, xử lý tài sản cố định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thông qua biểu quyết tại cuộc họp đại hội thành viên. Cụ thể:

   - Trường hợp 1: Việc thanh lý, nhượng bán tài sản, xử lý tài sản cố định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì chỉ được đại hội thành viên thông qua khi có ít nhất 75% tổng số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

   - Trường hợp 2: Việc thanh lý, nhượng bán tài sản, xử lý tài sản cố định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà tài sản có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì chỉ được đại hội thành viên thông qua khi có ít nhất 50% tổng số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

   Đối với ngành kinh doanh đặc thù có quy định riêng về đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản cố định theo chuyên ngành, ngoài việc thực hiện quy định nêu trên còn phải thực hiện theo quy định của văn bản pháp luật chuyên ngành.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thẩm quyền quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản, xử lý tài sản cố định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên thảm khảo quy định tại Thông tư 83/2015/TT-BTC.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thẩm quyền
  Thanh lý tài sản
  Hợp tác xã
  Liên hiệp hợp tác xã
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn