Thẩm quyền xây dựng Mẫu Điều lệ HTX

Ông Nguyễn Đức An là sáng lập viên HTX thương mại An Phúc dự định đặt trụ sở của HTX tại xã L, huyện Q, tỉnh Lạng Sơn. Trong quá trình chuẩn bị thành lập HTX, ông An đã có văn bản báo cáo gửi UBND xã L về việc thành lập HTX, địa điểm đóng trụ sở, phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch hoạt động của HTX. Sau khi nhận hồ sơ báo cáo của ông An, cán bộ UBND xã L có Tờ trình đề xuất UBND ban hành Điều lệ mẫu quy định đối với các HTX thương mại dịch vụ trên địa bàn quản lý; trong đó quy định chế độ báo cáo của hợp tác xã đối với chính quyền cơ sở như: xây dựng, sửa đổi Điều lệ HTX, nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ bằng hòa giải, nếu không được thì phải có sự can thiệp của UBND xã L mới được gửi đơn khởi kiện ra Tòa án, v.v. Ông An cùng các xã viên HTX cho rằng UBND xã L làm như vậy là can thiệp vào công việc nội bộ của HTX nên đã làm đơn đề nghị Chủ tịch UBND xã L giải quyết. Chủ tịch UBND xã L sẽ giải quyết như thế nào?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Để giải quyết tình huống trên đúng quy định của pháp luật, cần vận dụng các quy định về thẩm quyền, thủ tục, trình tự ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ HTX đồng thời với thẩm quyền của UBND cấp xã và Chủ tịch UBND cấp xã trong việc quản lý nhà nước đối với HTX có trụ sở đóng tại xã. Do đó, cần căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003, Luật Hợp tác xã năm 2003, Nghị định số 177/2004/NĐ-CP và đặc biệt là Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ HTX.
   UBND cấp xã có thẩm quyền ban hành Điều lệ mẫu cho các HTX trên địa bàn không? Căn cứ khoản 4 Điều 12 Luật Hợp tác xã năm 2003 thì chỉ có Chính phủ mới có quyền ban hành Mẫu Điều lệ HTX nông nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân và HTX phi nông nghiệp. Do đó, việc cán bộ UBND xã L đề xuất ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ HTX thương mại và dịch vụ là không đúng. Căn cứ điểm 1 khoản 2 Điều 23 Nghị định số 77/2005/NĐ-CP và Điều 3 Luật Hợp tác xã năm 2003 về chính sách quản lý nhà nước đối với HTX là tôn trọng quyền tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm của HTX, thì việc tham mưu của cán bộ UBND về phạm vi quản lý của UBND xã đối với HTX là không đúng pháp luật.
   Chủ tịch UBND xã L phải làm gì để giải quyết đơn đề nghị của ông An (sáng lập viên HTX)?
   - Bác bỏ đề nghị tham mưu của cán bộ UBND xã L;
   - Ban hành văn bản trả lời khiếu nại của ông An theo đúng quy định về phạm vi quản lý nhà nước của UBND cấp xã đối với HTX và hướng dẫn ông An về việc xây dựng Điều lệ HTX theo Mẫu Điều lệ HTX do Chính phủ thống nhất ban hành trong Nghị định số 77/2005/NĐ-CP.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn