Thành lập công đoàn ở doanh nghiệp

Ngày hỏi:08/04/2013
Chúng tôi làm công tại một công ty có khá đông lao động nhưng ở đây chưa có tổ chức Công đoàn. Một số anh em muốn trong doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, nhưng cũng có người e ngại sợ chủ doanh nghiệp có đồng tình hay không, có khó khăn gì không. Vậy để có tổ chức Công đoàn thì phải cần những điều kiện gì? (lekhanh…@gmail.com)

    Nội dung này được Luật sư Nguyễn Thiện Hùng tư vấn như sau:

    • Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn. Vê phía nhà nước, có trách nhiệm bảo đảm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công đoàn thực hiện chức năng, quyền,trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cũng có trách nhiệm phối hợp với Công đoàn thực hiện chức năng, quyền, nghĩa vụ của các bên; tạo điều kiện cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn; tạo điều kiện để công đoàn cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn, cán bộ công đoàn và đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Luật công đoàn.

      Pháp luật cũng nghiêm cấm các hành vi như: Cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền công đoàn; phân biệt đối xử hoặc có hành vi gây bất lợi đối với người lao động vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn; sử dụng biện pháp kinh tế hoặcbiện pháp khác gây bất lợi đối với tổ chức và hoạt động công đoàn hoặc lợi dụng quyền công đoàn để vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

      Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công nhân, viên chức, người lao động Việt Nam làm công, hưởng lương; người lao động tự do hợp pháp, không phân biệt nghề nghiệp, nam nữ, tín ngưỡng, nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của công đoàn, đóng đoàn phí theo quy định thì được gia nhập công đoàn. Ng­ười gia nhập công đoàn phải có đơn tự nguyện. Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên xét, ra quyết định kết nạp và trao thẻ đoàn viên công đoàn. Ở doanh nghiệp thì Công đoàn cơ sở được thành lập khi có 5 đoàn viên trở lên và được công đoàn cấp trên ra quyết định thành lập.

      Luật sư Nguyễn Thiện Hùng


    Nguồn:

    SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
    Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn