Thành lập hộ kinh doanh cần những điều kiện gì?

Ngày hỏi:28/06/2016

Tôi và các bạn của tôi muốn lập thành một nhóm kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh. Cho tôi được hỏi là pháp luật có cho phép tôi và nhóm bạn của mình cùng hợp tác kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh được hay không? Chúng tôi cần phải tiến hành những trình tự, thủ tục nào?

  • Thứ nhất, về việc một nhóm người muốn hợp tác kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh, theo quy định tại Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Nghị định về đăng ký doanh nghiệpcó quy định như sau: - Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. - Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương. - Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định. Như vậy, bạn và một số người bạn của bạn muốn thành lập một nhóm kinh doanh theo thể thức hộ kinh doanh, điều này hoàn toàn có thể được. Với điều kiện bạn và các bạn của bạn đáp ứng đủ tất cả điều kiện theo Khoản 1 Điều này gồm: + Mọi thành viên đều là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự...); + Chỉ đăng ký kinh doanh tại một địa điểm nhất định; + Sử dụng dưới 10 lao động và chịu trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. (Nếu sử dụng trên 10 lao động trở lên thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp khác theo quy định.) Về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanhđược quy định tại Điều 71 Nghị định này như sau: Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Thành phần hồ sơ gồm: - Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm: + Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có); + Ngành, nghề kinh doanh; + Số vốn kinh doanh; + Số lao động; + Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập. - Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập. - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Như vậy, nhóm bạn của bạn có thể kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh. Về hồ sơ và thủ tục, bạn thực hiện theo quy định đã được viện dẫn nêu trên.


  Nguồn:

  Theo ViệtBáo
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn