Thành lập hộ kinh doanh có được thành lập thêm doanh nghiệp tư nhân?

Ngày hỏi:07/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì một người đã thành lập hộ kinh doanh có được thành lập thêm doanh nghiệp tư nhân không? Rất mong nhận được phản hồi từ các bạn. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 3 Điều 67 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có quy định:

   - Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.

   - Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

   - Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

   Và tại Khoản 1 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014 thì: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

   => Căn cứ quy định nêu trên thì cá nhân đã thành lập hộ kinh doanh rồi thì cá nhân đó không được quyền thành lập thêm doanh nghiệp tư nhân bạn nhé.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hộ kinh doanh
  Hộ kinh doanh cá thể
  Chủ doanh nghiệp tư nhân
  Doanh nghiệp tư nhân
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn