Thanh lý tài sản (2)

Ngày hỏi:02/02/2015
Cty SGVINA (Tru sở tại: KCN Tân Thành, TX Đồng Xoài) hàng hóa 100% xuất khẩu. Năm 2012, Cty mua 1 xe máy để NV đi, lại. Đến nay, Cty muốn thanh lý tài sản này. Xin hỏi, Cty cần làm những thủ tục giấy tờ gì? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 6, Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/ 6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN, quy định.

   ”Điều 7. Thu nhập khác

   6. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản (trừ bất động sản), các loại giấy tờ có giá khác.

   Khoản thu nhập này được xác định bằng (=) doanh thu thu được từ việc chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản chuyển nhượng, thanh lý tại thời điểm chuyển nhượng, thanh lý và các khoản chi phí được trừ liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản”.

   Căn cứ quy định trên. Công ty bạn thanh lý tài sản thì phải xuất hoá đơn kê khai nộp thuế theo quy định, thu nhập từ thanh lý tài sản hạch toán vào thu nhập khác khi tính thuế TNDN.

   Về lĩnh vực thuế bạn không cần thủ tục giấy tờ nào khác.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn