Thành viên Ban kiểm soát không thẩm định Báo cáo tài chính có được không?

Ngày hỏi:07/09/2016

Thành viên Ban kiểm soát không thẩm định Báo cáo tài chính có được không? Công ty tôi là công ty cổ phần, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 chúng tôi đã tiến hành đại hội và bầu ra đầy đủ hội đồng quản trị và ban liểm soát. Tới nay chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2016, Phòng kế toán đề nghị Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 nhưng các thành viên trong Ban kiểm soát vì lý do mới sinh con và chuyển công tác nên không có ai tham gia thẩm định BCTC. Việc từ chối thẩm định Báo cáo tài chính của Ban kiểm soát như vậy có được không? Mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc thành viên Ban kiểm soát không thẩm định Báo cáo tài chính là vi phạm nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2014: "Ban kiểm soát có nghĩa vụ giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan".

   Do vậy, Hội đồng quản trị công ty cần phải thông bào bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Trong trường hợp Ban kiểm soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy cơ gây thiệt hại cho công ty thì HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ để xem xét và miễn nhiệm Ban kiểm soát đương nhiệm và bầu Ban kiểm soát mới thay thế.

   Trên đây là quy định về việc thẩm định Báo cáo tài chính của Ban kiểm soát. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Doanh nghiệp 2014 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn