Thành viên công ty hợp danh có được quyền mở doanh nghiệp tư nhân

Ngày hỏi:24/10/2018

Tôi là thành viên của một công ty hợp danh trên địa bàn Tp.HCM. Nay tôi muốn thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh mỹ phẩm, cho tôi hỏi pháp luật có cho phép thành viên công ty hợp danh được quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Doanh nghiệp tư nhân như sau:

   1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

   2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

   3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

   4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

   Theo Điều 172 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty hợp danh có hai loại thành viên: Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

   Khoản 1 Điều 175 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh: Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

   Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên thì thành viên hợp danh chỉ được làm chủ doanh nghiệp tư nhân nếu được các thành viên hợp danh còn lại đồng ý. Như bạn trình bày bạn là thành viên công ty hợp danh, bạn chưa nói rõ bạn là thành viên hợp danh hay thành viên góp vốn trong công ty này, do đó, nếu là thành viên hợp danh và bạn được sự đồng ý của các thành viên hợp danh khác thì bạn mới được thành lập doanh nghiệp tư nhân.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn