Thành viên Công ty TNHH có được chuyển nhượng một phần vốn góp?

Ngày hỏi:21/07/2015
Tôi có góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên. Nay do làm ăn thua lỗ tôi muốn chuyển nhượng lại một phần vốn góp của mình cho bạn tôi. Bạn tôi không phải là thành viên góp vốn vào công ty. Vậy xin luật sư tư vấn tôi có thể chuyển nhượng một phần vốn góp của mình cho bạn tôi được hay không? (Hương Giang – Hải Dương)

  Nội dung này được Luật gia Phan Thùy Dung - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Phan Thùy Dung - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Chúng tôi trích dẫn một số quy định của pháp luật để chị tham khảo, như sau:

   Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

   Chuyển nhượng phần vốn góp

   “1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

   a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

   b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

   2. Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 49 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

   3. Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.” ( Điều 53)

   Như vậy, trong trường hợp anh muốn chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp của mình thì phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên khác trong công ty trước với tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty.

   Trong thời hạn 30 ngày, nếu các thành viên trong công ty không mua hoặc không mua hết thì anh mới có quyền chuyển nhượng phần vốn góp còn lại của mình cho người khác không phải là thành viên.

   Sau khi chuyển nhượng vốn góp, anh vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua được ghi trong sổ đăng ký thành viên.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn