Thành viên của Công ty TNHH hai thành viên trở lên có nghĩa vụ gì?

Ngày hỏi:03/07/2018

Thành viên của Công ty TNHH hai thành viên trở lên có nghĩa vụ gì? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Thanh An. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Hiện nay, thành viên của Công ty TNHH hai thành viên trở có những nghĩa vụ gì? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2014 thì hiện nay, thành viên của Công ty TNHH hai thành viên trở có những nghĩa vụ sau đây:

   - Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014.

   - Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 Luật Doanh nghiệp 2014.

   - Tuân thủ Điều lệ công ty.

   - Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

   - Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:

   + Vi phạm pháp luật;

   + Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;

   + Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

   - Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trên đây là nội dung trả lời về nghĩa vụ của thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn