Thành viên được yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp khi nào?

Ngày hỏi:23/11/2018

Xin chào các bạn. Tôi là Nguyễn Văn Thanh, hiện đang là thành viên của một công ty TNHH hai thành viên trở lên có trụ sở chính tại thành phố HCM và có nhiều chi nhánh khác ở nhiều tỉnh. Tôi muốn hỏi, trong các trường hợp nào thì tôi sẽ được quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình tại công ty? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp của mình theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trong đó, Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

   "Điều 52. Mua lại phần vốn góp

   1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

   a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

   b) Tổ chức lại công ty;

   c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

   Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

   2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

   3. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên."

   Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

   - Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

   - Tổ chức lại công ty;

   - Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

   Lưu ý: Việc yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết trên. Sau thời hạn này thì thành quyên không được quyền yêu cầu công ty mua lại nữa.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn