Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty khi nào?

Ngày hỏi:19/12/2018

Tôi muốn hồi các luật sư vấn đề này ạ: Tôi hiện đang là thành viên hợp danh của một công ty hợp danh tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin cho hỏi trong các trường hợp nào thì công ty có thể họp quyết định khai trừ tôi ra khỏi công ty?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Trong đó, công ty hợp danh phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi chung là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

   Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh được thực hiện theo quy định tại Điều 176 Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trong một số trường hợp nhất định thì thành viên hợp danh của công ty có thể bị khai trừ khỏi công ty.

   Theo quy định tại Khoản 3 Điều 180 Luật Doanh nghiệp 2014 thì thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty trong các trường hợp sau đây:

   - Không có khả năng góp vốn hoặc không góp vốn như đã cam kết sau khi công ty đã có yêu cầu lần thứ hai;

   - Vi phạm quy định tại Điều 175 Luật Doanh nghiệp 2014;

   - Tiến hành công việc kinh doanh không trung thực, không cẩn trọng hoặc có hành vi không thích hợp khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty và các thành viên khác;

   - Không thực hiện đúng các nghĩa vụ của thành viên hợp danh.

   Các trường hợp thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty thì tư cách thành viên hợp danh chấm dứt kể từ thời điểm quyết định khai trừ có hiệu lực.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn