Thành viên hợp danh của công ty này vẫn được làm thành viên hợp danh của công ty khác?

Ngày hỏi:20/08/2021

Trong quy định pháp luật về doanh nghiệp thì có phải là thành viên hợp danh của công ty này thì vẫn được làm thành viên hợp danh của công ty khác hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 180 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh như sau:

   Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân; không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

   Như vậy, trong công ty hợp danh thì thành viên hợp danh của công ty này vẫn được làm thành viên hợp danh của công ty khác. Tuy nhiên, điều kiện bắt buộc là phải được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn