Thành viên hợp danh được góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn không?

Ngày hỏi:06/07/2019

Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì thành viên hợp danh của công ty hợp danh chịu chế độ trách nhiệm vô hạn nhưng tại sao vẫn được góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần? Nhờ ban biên tập giải đáp, xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, chúng tôi hỗ trợ bạn vấn đề này như sau:

   - Căn cứ Khoản 1 Điều 175 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

   - Với quy định trên thì thành viên hợp danh được quyền góp vốn vào Công ty cổ phần hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn, đây được cho là một quy định mở của pháp luật về doanh nghiệp.

   - Quy định mở có nghĩa là để các doanh nghiệp tự quyết định, nếu Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn cho phép thành viên hợp danh trở thành thành viên của mình thì phải tự chịu trách nhiệm nếu Công ty hợp danh của thành viên hợp danh này xảy ra vấn đề gì ảnh hưởng đến tài chính.

   => Như vậy, pháp luật hiện hành cho phép thành viên hợp danh góp vốn vào Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn