Thành viên không góp đủ số vốn đã cam kết thì phải xử lý như thế nào?

Ngày hỏi:29/11/2018

Tôi và một vài người có cùng nhau hợp tác thành lập một công ty TNHH hai thành viên trở lên. Chúng tôi vừa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hiện tại chúng tôi đang trong quá trình thực hiện việc góp số vốn đã cam kết ban đầu. Nhưng tôi muốn biết một vài thông tin sau đây để biết sau này mà thực hiện. Trường hợp nếu có các thành viên hợp tác với tôi không góp hoặc không góp đủ số vốn cam kết trong thời hạn quy định thì công ty phải giải quyết như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

   Các thành viên sáng lập công ty có trách nhiệm phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

   Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại.

   Sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mà các thành viên sáng lập công ty vẫn chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì doanh nghiệp thì:

   - Thành viên chưa góp vốn theo cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

   - Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

   - Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên công ty.

   Trường hợp có thành viên sáng lập công ty vẫn chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014 để xử lý.

   Theo đó, Khoản 4 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

   "Điều 48. Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

   ...

   4. Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên."

   Như vậy: Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thì trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp.

   Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

   Công ty căn cứ quy định trên để áp dụng thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn