Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty có phải đăng ký với Phòng đăng ký kinh doanh không?

Ngày hỏi:01/11/2018

Công ty tôi trước đây khi thành lập công ty có thuê một căn nhà để làm trụ sở của doanh nghiệp. Sắp tới thời hạn thuê nhà sẽ hết theo hợp đồng thuê nhà 05 năm. Nên sắp tới công ty tôi sẽ chuyển trụ sở về một địa chỉ mới. Vậy công ty tôi có phải đăng ký thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Phòng đăng ký kinh doanh không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bao gồm các nội dung sau đây:

   - Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

   - Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

   - Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

   - Vốn điều lệ.

   Như vậy: Đối với trường hợp công ty của bạn có thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính của công ty. Do đó, công ty có trách nhiệm đăng ký (gửi thông báo) về việc thay đổi thông tin về trụ sở chính của công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký (trường hợp công ty chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty đã đăng ký), hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty dự định đặt trụ sở mới (đối với trường hợp công ty chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty đã đăng ký).

   Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty, thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký/thông báo thay đổi nội dung về địa chỉ trụ sở chính của công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Nội dung đăng ký/thông báo cụ thể được quy định tại Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

   Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký/thông báo của công ty. Trường hợp từ chối thì sẽ thông báo bằng văn bản cho công ty biết. Thông báo sẽ nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn