Thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải đăng ký hay thông báo?

Ngày hỏi:11/09/2019

Công ty tôi mới sắp tới sẽ bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh, cho hỏi công ty tôi phải thực hiện đăng ký hay thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định: Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

   - Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế).

   - Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi.

   - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   - Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

   => Theo thông tin bạn cung cấp là sẽ bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh mới, do đó công ty bạn không phải thực hiện đăng ký lại mà chỉ cần thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty bạn đã đăng ký thành lập, và kèm theo đó là những giấy tờ cần thiết thể hiện sự thay đổi theo quy định trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn