Thay đổi thông tin thành viên công ty, cần làm thủ tục gì?

Ngày hỏi:21/04/2016

Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên. Trong đó, có 1 thành viên không phải là người đại diện pháp luật vừa đi cấp mới giấy CMND, chỉ thay đổi ngày cấp và không thay đổi số CMND.Vậy cho em hỏi, thủ tục đăng ký thay đổi thông tin này là như thế nào? Nếu sau này tôi muốn thay đổi thành viên hay người đại diện theo pháp luật thì cần làm những thủ tục nào?

  Nội dung này được Luật Giải Phóng tư vấn như sau:

  • Yêu cầu cập nhật thông tin về chứng minh thư nhân dân của thành viên công ty trên giấy chứng nhận ĐKDN khi có thay đổi được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Thông tư 20/2015/TT-BKHDT Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

   Theo đó việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiến hành như sau: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

   Như vậy để thay đổi thông tin này công ty bạn chỉ cần phát thông báo (theo mẫu) lên phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT nơi công ty có trụ sở chính để cập nhật thông tin này và sẽ được cấp Giấy CNĐKDN mới, đã được sửa đổi theo thông báo.

   Trong câu hỏi của bạn có thắc mắc về việc sau này muốn làm thủ tục thay đổi thành viên hay người đại diện theo pháp luật. Đối với yêu cầu này công ty bạn có thể áp dụng căn cứ được quy định tại Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về “Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc Điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về “Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.”

   Các thủ tục liên quan đến những thay đổi nêu trên được hướng dẫn cụ thể tại khoản 5 Điều 8 Thông tư 20/2015/TT-BKHDT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp. Nơi tiếp nhận hồ sơ là Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

   Các giấy tờ cần thiết trong hồ được quy định cụ thể trong các điều 43,45 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, trong hồ sơ cần có Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHDT.


  Nguồn:

  Vicongly.com
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn